Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (04.06.2021)

29.3

                                                                                                                                           

                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

                                                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η  ( 04.06.2021 )                                              

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021.
   91
2ο Συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας  Χρυσοπηγής και διάθεση πίστωσης  
Εγκρίνεται ομόφωνα  η συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου Παναγίας Χρυσοπηγής, με την παροχή δεκατιανού σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, με την προσφορά στον Σεβασμιότατο ενός  δώρου επ’ ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής και την κάλυψη πιθανών εξόδων φιλοξενίας.  Η δαπάνη  θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
   92

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

.