Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σίφνου – Κιμώλου (28.05.2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
Για  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
(Πρακτικό 7ο – Παρασκευή 28 Μαΐου 2021)
 
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
 2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
 3. κα Λεμπέση Ειρήνη
 4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
 5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
 6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
 7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
 8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 20:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
 2. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη βεβαίωση οφειλόμενων ποσών λιμενικών τελών της εταιρείας ΖΑΝΤΕ FERRIES ANMEZ A.E.
 3. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τους παραχωρούμενους από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χώρους στις Καμάρες, στον Πλατύ Γιαλό και στο Φάρο
 4. Επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, ύστερα από την υπ’ αρ. 85/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
 5. Καθορισμός αντιτίμου για την παραχώρηση παραλιακών χώρων ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου
 6. Έκδοση απόφασης για παράταση χρόνου χρήσης παραλιακών χώρων για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων
 7. Έκδοση απόφασης σχετικά με τις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στον Πλατύ Γιαλό, στις Καμάρες και στην Ψάθη Κιμώλου
 8. Καθορισμός αντιτίμου για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής
 9. Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης καρτών για τα νέα pillars του Πλατύ Γιαλού
 10. Έκδοση απόφασης για την εκτέλεση εργασιών προσάμμωσης στις Καμάρες και στον Πλατύ Γιαλό
 11. Έκδοση απόφασης για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στο λιμένα Καμαρών
 12. Έκδοση απόφασης για την υπερύψωση της προβλήτας στο λιμένα Καμαρών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ