Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δήμος Σίφνου: Καθορισμός όρων Δημοπρασίας για τη Μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Σίφνου

.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 
Αγαπητές φίλες & φίλοι,
Χριστός Ανέστη!  Χρόνια Πολλά!
 
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2021  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: 6ΥΥΘΩ1Τ-ΞΦΧ) και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ οι όροι δημοπρασίας (και οι αντίστοιχες περιλήψεις) για τη μίσθωση από το Δήμο ακινήτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων, όπως παρακάτω:

 • Ενός ακινήτου στον ΑΡΤΕΜΩΝΑ, στη θέση «ΠΛΑΤΥ ΠΗΓΑΔΙ»:

Α.Δ.Α.: Ε4ΥΞΩ1Τ-Υ58     Α.Δ.Α.: Ω1Ω6Ω1Τ-ΛΛΑ
 

 • Ενός ακινήτου στον ΑΡΤΕΜΩΝΑ, στη θέση «ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ»:

Α.Δ.Α.: 9ΤΕ7Ω1Τ-4Β2 Α.Δ.Α.: ΩΞΛ0Ω1Τ-ΨΜ4
 

 • Ενός ακινήτου στον ΑΡΤΕΜΩΝΑ, κάτω από το γήπεδο:

Α.Δ.Α.: 93ΘΟΩ1Τ-ΦΑΒ Α.Δ.Α.: ΡΞΩ4Ω1Τ-ΥΨΤ
 

 • Ενός ακινήτου στον ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ:

Α.Δ.Α.:  ΩΚΝΑΩ1Τ-ΓΝΥ   Α.Δ.Α.: 61ΥΝΩ1Τ-4ΘΙ
 

 • Ενός ακινήτου κοντά στην περιοχή του ΑΪ ΑΝΤΥΠΑ:

Α.Δ.Α.: Ω1ΟΠΩ1Τ-Ω07   Α.Δ.Α.: 68ΦΗΩ1Τ-Ζ2Ξ
 

 • Δύο ακινήτων στην ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ:

Α.Δ.Α.: Ρ6ΞΓΩ1ΤΔΜΠ   Α.Δ.Α.: 9ΨΔΤΩ1Τ-ΓΟΝ (Α΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.: 6ΝΤ5Ω1Τ-ΚΣ8    Α.Δ.Α.: ΨΩΨ7Ω1Τ-Α6Ψ (Β΄ ακίνητο) 
 
 

 • Ενός ακινήτου στο ΚΑΤΩ ΠΕΤΑΛΙ:

Α.Δ.Α.: 6Σ54Ω1Τ-Ω7Ε    Α.Δ.Α.: ΕΖΩ1Ω1Τ-ΓΥ1
 

 • Ενός ακινήτου στις ΑΡΑΔΕΣ:

Α.Δ.Α.: ΩΜ50Ω1Τ-Ω7Ε Α.Δ.Α.: ΕΔΘ6Ω1Τ-ΜΩΟ
 

 • Ενός ακινήτου στην ΚΑΤΑΒΑΤΗ, στο δρόμο προς ΒΑΘΥ:

Α.Δ.Α.:  ΕΞΕ3Ω1Τ-ΣΤΡ Α.Δ.Α.: 972ΑΩ1Τ-ΚΔΒ
 

 • Τριών ακινήτων στο ΒΑΘΥ, κοντά στο τέρμα του δρόμου “Απολλωνία – Βαθύ”

Α.Δ.Α.: ΕΨΖΩΩ1Τ-7ΕΦ Α.Δ.Α.: ΕΞ6ΣΩ1Τ-0ΧΥ (Α΄ ακίνητο) 
 
Α.Δ.Α.: 9Χ40Ω1Τ-ΛΒ0    Α.Δ.Α.: 6ΣΤΖΩ1Τ-Χ6Σ (Β΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.: ΕΖΘ6Ω1Τ-ΚΧΜ    Α.Δ.Α.: ΨΦΧΓΩ1Τ-36Ρ (Γ΄ ακίνητο) 
 

 • Τεσσάρων ακινήτων στον ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ:

Α.Δ.Α.: 9ΠΦΚΩ1Τ-ΥΥ7 Α.Δ.Α.:  6Γ51Ω1Τ-ΒΒΝ (Α΄ ακίνητο) 
 
Α.Δ.Α.: ΕΡ55Ω1Τ-ΟΓΩ Α.Δ.Α.:  68Ε9Ω1Τ-ΕΘΗ (Β΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.:  ΨΙΖΖΩ1Τ-0ΕΛ Α.Δ.Α.: 9ΤΤ3Ω1Τ-4ΒΡ (Γ΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.:   ΩΚΞΛΩ1Τ-4ΦΓ Α.Δ.Α.: 9ΟΗΝΩ1Τ-ΖΞΕ (Δ΄ ακίνητο) 
 

 • Ενός ακινήτου στο ΦΑΡΟ:

Α.Δ.Α.: ΩΚΙΜΩ1Τ-4ΝΧ  / Α.Δ.Α.: ΩΧΓΑΩ1Τ-ΑΚ0
 

 • Τριών ακινήτων στη ΧΕΡΡΟΝΗΣΟ:

Α.Δ.Α.: ΩΞΚΜΩ1Τ-ΛΒ2 Α.Δ.Α.: ΕΘ1ΝΩ1Τ-Ψ86 (Α΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.: ΩΞ8ΖΩ1Τ-ΠΜΙ    Α.Δ.Α.: ΕΡ4ΛΩ1Τ-ΑΘΨ (Β΄ ακίνητο) 
Α.Δ.Α.: ΩΞΚΦΩ1Τ-ΣΒ5  Α.Δ.Α.: 6ΔΝΝΩ1Τ-ΩΑΜ (Γ΄ ακίνητο) 
 

 • Ενός ακινήτου στις ΚΑΜΑΡΕΣ:

Α.Δ.Α.: ΩΚΗΛΩ1Τ-Υ12   Α.Δ.Α.: 67ΛΗΩ1Τ-32Ο
 

 • Ενός ακινήτου στο ΚΑΣΤΡΟ:

Α.Δ.Α.: ΩΚΡΑΩ1Τ-Α89 –  Α.Δ.Α.: 9Β70Ω1Τ-Γ5Σ 
 
Τέλος, ο Δήμος Σίφνου ενδιαφέρεται για τη μίσθωση:
 

 • ενός ακινήτου στα ΦΥΡΡΟΓΕΙΑ, στη θέση «ΚΛΩΤΣΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τη στάθμευση των οχημάτων του: Α.Δ.Α.: Ω0ΣΣΩ1Τ-2ΧΔ Α.Δ.Α.: ΡΣΔΧΩ1Τ-Λ2Α

 

 • ενός ακινήτου στα ΦΥΡΡΟΓΕΙΑ, στη θέση «ΣΦΗΝΑΚΙΑ», προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και για τις ανάγκες της κομποστοποίησης:  Α.Δ.Α.: ΩΓΞΝΩ1Τ-ΒΦΕΑ.Δ.Α.:  Ε8Τ6Ω1Τ-9ΑΟ

 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικισμού ΕΞΑΜΠΕΛΑ, ο Δήμος έχει προχωρήσει, σε πρώτη φάση, στη διαδικασία μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΤΙΤΑ ΨΥΧΟΥΛΗ», ύστερα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία που διενήργησε το Κληροδότημα -στο τέλος του προηγούμενου έτους- για την εκμίσθωση του χώρου.
Σίφνος, 3.5.2021
 
 
 

.