Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση Συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (19.04.2021)

D.S.4

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις  19 Απριλίου  2021, ημέρα  Δευτέρα στις 15:00μ.μ., σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σίφνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021, μετά την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.-Α΄Φάση» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 3. Καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 4. Έγκριση επείγουσας εργασίας κατασκευής αντλιοστασίου ΑΠ1 σε νέα θέση για το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 5. Σχετικά με την πορεία των εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» ενόψει της θερινής περιόδου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την παύση λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 8. Έκδοση απόφασης για παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, ύστερα και από την υπ΄ αριθμ. 11523/2.03.2021 Κοινή Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διευθύντριας Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την ανανέωση της ΑΕΠΟ ΧΥΤΑ ν. Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ζαμπέλης)
 9. Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, μετά την υπ’ αρ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 10. Λήψη απόφασης για χορήγηση κωδικών e-banking της αναπληρώτριας ταμία Ψαραύτη Αικατερίνης, λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος της Alpha Bank (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 11. Έκδοση απόφασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βορινής πτέρυγας κελιών στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Σκάφης, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 105123/5.2.2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 12. Συγκρότηση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Πολενάκης)
 13. Λήψη απόφασης για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ανεπιτήρητα ζώα στη Σίφνο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Πολενάκης)
 14. Σχετικά με την πρόταση του Συνδέσμου Σιφνίων για τη σύσταση e-βιβλιοθήκης στη Σίφνο (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 15. Διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «Ηρώου» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 16. Έγκριση εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (Δ.Α.Φ.Ν.Η.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 17. Έγκριση εισφοράς συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 18. Εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου για δράσεις προβολής της Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 19. Έγκριση πρακτικού της από 1ης Μαρτίου 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού με θέμα την ανακήρυξη του 2021 ως έτους «Νικολάου Χρυσόγελου & Σιφνίων Αγωνιστών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Γεώργιος Λουκής)
 20. Έγκριση πρακτικού της από 30.10.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ονοματοθεσιών, ύστερα από την υπ΄ αρ. 82/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ονοματοθεσιών Μαργαρίτα Βασταρδή)
 21. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από τη μετοίκηση της κας Έλενας Λάμπου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της  ΔΗ.Κ.Ε.Σ. Ευαγγελία Ατσόνιου)
 22. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την ανάδειξη νέου ΔΣ του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η ΜΕΡΟΠΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 23. Συνδρομή του Δήμου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για το οικ. έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
 24. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρυσούλα Ποδότα)
 25. Σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 26. Σχετικά με την αίτηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 27. Έγκριση δαπανών διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 28. Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2021   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Ραφελέτου-Κοντού Αικατερίνη, εντεταλμένη σε θέματα συνεργασίας με τις δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας που εξυπηρετούν το νησί μας)
 29. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 24/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1492/26.03.2021 αίτηση της κας Μαρίας Πολενάκη και την υπ΄αρ. 7/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου)
 30. Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου της Κοινότητας Απολλωνίας κας Αικατερίνης Θεολόγου, ύστερα και από την υπ’ αρ. 12/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας, που αφορά: α) σε αίτημα προς τον Δήμο για βελτίωση τμήματος της Πλατείας Καμαρών, β) σε αίτημα προς τον Δήμο για φωτισμό, γ) σε αίτημα για πλακόστρωση και καθαρισμό κοινοχρήστου στενού στην Πέρα γειτονιά Απολλωνίας, δ) στην κατάθεση προτάσεων για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου)
 31. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κάλου Ευθύμιου για προστασία μονοπατιού κοντά στο Μοναστήρι της Βρύσης στα Συμπόπουλα, ύστερα από την υπ’ αρ. 8/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου)
 32. Σχετικά με την αίτηση του κ. Νερούτσου Νικόλαου, για άδεια τοποθέτησης καβαλέτου στην είσοδο του μαγαζιού του στο στενό της Απολλωνίας, ύστερα από την υπ΄αρ. 9/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Αικατερίνη Θεολόγου)
 33. Σχετικά με την αίτηση της κας Καλογήρου Ουρανίας για επισκευή ξερολιθιάς προκειμένου να καταστεί δυνατή η διέλευση προς το κτήμα της που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Πηγές» Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 1/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 34. Σχετικά με την αίτηση της κας Ψαραύτη Μαρίας, συζ. Λεωνίδα, για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος επί  υπάρχοντος στύλου της ΔΕΗ στην περιοχή Μοναχή, ύστερα από την υπ’ αρ. 2/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 35. Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας για τον ορισμό χώρου στάθμευσης μοτ/των και μοτ/τών στον Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 3/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 36. Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα για  την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στον οικισμό Χερρόνησος, ύστερα από την υπ’ αρ. 4/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 37. Σχετικά με την αίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για εγκατάσταση Α.Τ.Μ. στην πλατεία του Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 9/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)
 38. Σχετικά με την εισήγησητου Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα που αφορά τη διαμόρφωση μονοπατιού, μήκους 75,00 μέτρων, στον οικισμό Χερρόνησος, ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης)

                                                           

                                                          Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                           Χρυσίνης Νικόλαος

 

.