Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου (16.04.2021)

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου του Δήμου Σίφνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου του Δήμου Σίφνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

 

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ