Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ορθή επανάληψη: Αποφάσεις Θεμάτων Συνεδρίασης ΔΗΚΕΣ (24.03.2021)

DimosSifnou DIKES sm

                                                                                                                                                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

24-03-2021      

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 2021

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2021
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
1  
ΨΚΠΜΟΡΙΘ-ΩΦΧ
2ο Απολογισμός Πεπραγμένων 2021
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
2 ΩΙΡΡΟΡΙΘ-ΓΓΡ
3ο Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού  ΔΗΚΕΣ
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων (1) ενός οδηγού λεωφορείου Δ.Ε. για 4 μήνες, (2) δύο υπαλλήλων γραφείου Δ.Ε. για δύο μήνες και (2) δύο εισπρακτόρων λεωφορείου Δ.Ε. για δύο μήνες
3  
9ΟΤΥΟΡΙΘ-ΑΗΥ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.