Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου: Ανακοίνωση για Κατάθεση Αιτήσεων Αδειών Χρήσης Παραλιακών Χώρων ή Αιγιαλού κατά το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Καλούνται όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν παραλιακό χώρο ή αιγιαλό για εξυπηρέτηση των πελατών τους κατά το έτος 2021 να καταθέσουν την αίτησή τους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου από 23/03/2021 έως και 16/04/2021. Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης / Γνωστοποίηση
β) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου / υπευθύνου της επιχείρησης
γ) τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, στο οποίο θα εμφανίζεται ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, η ακριβής έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και οι διαστάσεις του,
μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση limeniko@sifnos.gr, ή, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου.
Όσοι επιθυμούν την τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών, όπως τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου, ή σκιάδων, παρακαλούμε να προσκομίσουν επικαιροποιημένη τεχνική έκθεση και βεβαίωση από μηχανικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμόν 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκυκλίου του ΥΑΑΝ (ΑΔΑ:  Β443Φ-Ω4Β).
Σημειώνεται ότι για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει χρηματικές εκκρεμότητες προς την υπηρεσία παρελθόντων ετών και να είναι δημοτικά ενήμεροι.    
Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο μας, στα τηλέφωνα 2284033707 και 2284360329, τις εργάσιμες μέρες, από τις 10:00 ως τις 14:00.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 
( ΠΑΤΗΣΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ )
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ