Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – διά περιφοράς – Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου "Μαριάνθη Σίμου" (10.03.2021)

.jpg

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου προς τα τακτικά του μέλη,
Κύριο     Αντώνη   Ελευθ.   Κορακή,  Αντιπρόεδρο,  Μέλος,
Κύριο      Κώστα    Αθαν.     Κασιώτη,  Μέλος,
Κυρία      Γεωργία  Φραζ.   Γεωργούλη, Μέλος,
Κυρία      Φιλίππα  Αντ.     Σπίθα,      Μέλος,
Κυρία      Μαργαρίτα Μιχ. Καράβου, Μέλος         και
Κύριο      Θεόδωρο  Γ.   Πολενάκη,   Μέλος.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :   Κυρία    Μαρία  Εμμ.  Ναδάλη,  Δήμαρχο  Σίφνου.
 
Σάς προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση διά περιφοράς λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19 , την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :
1.-  Έγκριση Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” για το οικονομικό έτος 2021.
2.- Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου ” Μαριάνθη Σίμου” οικονομικού έτους 2021.
Παρακαλούμε  τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου μας, κάθε φορά που βρίσκονται εκτός Σίφνου ή που κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις μας, να ενημερώνουν εμπρόθεσμα τους αναπληρωματικούς συναδέλφους μας, ώστε να προγραμματίζουν ανεμπόδιστα τη δική τους παρουσία.
 
Ο    Π ρ ό ε δ ρ ο ς      τ ο υ     Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ      Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
Του   «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ   –    ΜΑΡΙΑΝΘΗ   ΣΙΜΟΥ»,
 
Γιώργος      Νίκου      Θεοδώρου.
————————————————-
 

.