Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις θεμάτων Επιτροπής Πολιτισμού (01.03.2021)

.ΑΠΟΛ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(1-03-2021)   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1ο Πρόταση για Ανακήρυξη του 2021 ως έτος «Νικολάου Χρυσογέλου & Σιφνίων Αγωνιστών» Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

       ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΗΣ

.