Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου : Έναρξη εμβολιασμού Covid 19 στο Π.Π.Ι. Σίφνου

.jpg
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID 19 ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ
Σας ανακοινώνουμε ότι από την Τετάρτη 10/02/2021 ξεκινά η διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού της Σίφνου για τον ιό SARS-COV2.
Οι πολίτες καλούνται να επισκέπτονται την σελίδα https://emvolio.gov.gr/ όπου συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ, το επώνυμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) θα διαπιστώνουν εάν βρίσκονται στην πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται την τρέχουσα περίοδο αλλά και θα κλείνουν το ραντεβού τους επιλέγοντας ως εμβολιαστικό κέντρο το ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ. Εναλλακτικά ραντεβού κλείνεται και σε φαρμακείο ή ΚΕΠ.
Οι πολίτες κατά το ραντεβού τους πρέπει:
1. Nα διαθέτουν τον QR code ή τον μοναδικό αριθμό ραντεβού κατά την επίσκεψή τους στο ΠΠΙ (πχ εκτυπώνοντάς τον ή σε ηλεκτρονική μορφή).
2. Να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
3. Να γνωρίζουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του ραντεβού τους (εφόσον αυτό χρειαστεί).
4. Να προσέρχονται τουλάχιστον 15’ πριν το ραντεβού.
5. Μπορούν να τροποποιήσουν ή και να ακυρώσουν το ραντεβού τους μέχρι και 72 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Σημειώνεται πως σε περίπτωση ακύρωσης (μετά τις 72 ώρες) ή μη προσέλευσης, οι πολίτες δε θα έχουν τη δυνατότητα επαναπρογραμματισμού για τις επόμενες 30 ημέρες.
6. Να ενεργοποιήσουν άμεσα την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα και ασφαλέστερα.
Σίφνος, 4.2.2021
.