Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.12.2020)

unnamed file 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η  ( 9.12.2020 )

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται ομόφωνα η 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πολενάκης Θεόδωρος και κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.
201
2ο Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου 
Ø   Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη της δαπάνης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου.
202

                                                                                                          
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.