Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου (21.10.2020)

unnamed file 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4978/16.10.2020)

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1ο Εξέταση προτάσεων για δράσεις τουριστικής προβολής που έχουν υποβληθεί στο Δήμο μας με περίοδο υλοποίησης ως το τέλος του τρέχοντος έτους
 
Η Επιτροπή αποφάσισε:
 
1.Ομόφωνα: Να τηρήσει  ο Δήμος στάση αναμονής και να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση των προτάσεων τουριστικής προβολής που υποβλήθηκαν από την εταιρεία Tourism Media & Events, συνεκτιμώντας τα απολογιστικά στοιχεία από το workshop που διοργανώνεται στη Δανία (3-5/11/2020).
2.Κατά πλειοψηφία: Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Σίφνου με το Δήμο του Μonflanquin, να πραγματοποιηθεί έκθεση με φωτογραφίες και υλικό του Μonflanquin στο Ίδρυμα Πρόκου στην Απολλωνία τις ίδιες ημερομηνίες (4-6/12/2020) με την έκθεση φωτογραφιών και υλικού της Σίφνου στη Γαλλία, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και φυσικά εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου.  Επίσης, αποφασίστηκε: α) να ζητηθεί από την Πρόεδρο της ομάδας εργασίας για την αδελφοποίηση κα Στέλα Δασούλα  ενημέρωση για το Μonflanquin και για το σχεδιασμό των σχετικών με την αδελφοποίηση δράσεων, β)να ζητηθεί γνωμοδότηση από την εταιρεία συμβούλων REMAKE για τις δράσεις που θα προτείνει η ομάδα εργασίας.
3.Ομόφωνα: Να υλοποιηθεί η πρόταση της Προέδρου για τη σύνθεση ενός τραγουδιού για τη Σίφνο.
 
4.Ομόφωνα: Να διανεμηθεί στους επαγγελματίες τουρισμού το ερωτηματολόγιο που πρότεινε η εταιρεία συμβούλων (με την προσθήκη ερωτήσεων που αφορούν στην εμπορική δραστηριότητα και στον επισιτισμό).
 
2ο Κατάθεση και εξέταση προτάσεων ενόψει της εκπόνησης του νέου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το έτος 2021
Ενημερώθηκαν τα μέλη για τις προτάσεις της εταιρείας συμβούλων REMAKE ενόψει της εκπόνησης του νέου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2021  και καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις τους.

 

Σίφνος, 7.11.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.