Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” (27.10.2020)

Σάς προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου, την Τρίτη 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20.00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :
 
1.Συνέπειες της συνεχιζόμενης απαγόρευσης εκδηλώσεων λόγω διασποράς της πανδημίας και οι εξ αυτής συναντήσεις, συνεννοήσεις και χρήσεις των αιθουσών μας τον πρώτο χρόνο της θητείας μας.
2.Συζήτηση και οριστικός προγραμματισμός όσων έχομε θέσει και αποφασίσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας και δεν έχουν υλοποιηθεί.
3.Σχετικά με τους λογαριασμούς COSMOTE, που συνεχίζουν να έρχονται με προηγούμενα υπόλοιπα.
4.Σχετικά με εγκαταληφθείσα ταμιακή μηχανή του καφενείου, που λειτουργούσε προ 11ετίας σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου.
5.Ενημέρωση για το υπό δημιουργία|σύσταση «Ψηφιακό Αρχείο Σίφνου», υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου – Μαριάνθη Σίμου. Συνεργασία με Κα Αιμιλία Κ. Ιωάννου.
6.Συζήτηση για τη στέγαση|φιλοξενία στους χώρους μας της βιβλιοθήκης, κυρίως δε του Σιφνέικου αρχείου, του συμπατριώτη μας Ιστορικού της Σίφνου, κ. Σίμου Μ. Συμεωνίδη.
7.Προγραμματισμός όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων [αποκαταστάσεις-συντηρήσεις-βελτιώσεις].
8.Λήψη οριστικών αποφάσεων για πληρωμή λογαριασμών τηλεφωνικών τελών, εκτύπωσης διπλοτύπων είσπραξης και εκταμίευσης του ποσού των:2.ΟΟΟ.- Ευρώ, από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου υπέρ του Πολιτιστικού Κέντρου, τρέχοντος έτους.
9.Απόφαση για προμήθεια -5- μικροφώνων με τις αντίστοιχες βάσεις τους, τύπου «γερανού», που έχομε άμεση ανάγκη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, που λαμβάνουν χώρα στις αίθουσές μας.
10.Σχετικά με τα πάγια αιτήματα για εβδομαδιαία χρήση των αιθουσών μας από το «Μουσικό Σχολείο Σίφνου» για μαθήματα κιθάρας και πιάνου, καθώς και της Κινητής Ομάδας Ψυχοθεραπευτών Δυτικών Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ για ατομικές συνεδρίες.
11.Οποιοδήποτε θέμα κρίνουν σκόπιμο να φέρουν για συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.
Παρακαλούμε τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου μας, κάθε φορά που βρίσκονται εκτός Σίφνου ή που κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις μας, να ενημερώνουν εμπρόθεσμα τους αναπληρωματικούς συναδέλφους μας, ώστε να προγραμματίζουν ανεμπόδιστα τη δική τους παρουσία.
 

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

Του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΦΝΟΥ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»,

Γιώργος Νίκου Θεοδώρου.