Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Τουριστικής Επιτροπής Σίφνου (21.10.2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

Προς

  • Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

Κοινοποίηση

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου κ. Νικόλαο Χρυσίνη
  • Προς την Έπαρχο Π.Ε. Μήλου κα Ελισσάβετ Χωριανοπούλου
  • Προς τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Μήλου κ. Ιωάννη Γεροντή

 
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση -μέσω τηλεδιάσκεψης- στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση προτάσεων για δράσεις τουριστικής προβολής που έχουν υποβληθεί στο Δήμο μας και αφορούν στην περίοδο ως το τέλος του τρέχοντος έτους
  2. Κατάθεση και εξέταση προτάσεων ενόψει της εκπόνησης του νέου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το έτος 2021
  • Παρακαλούνται όσα από τα τακτικά μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν να ενημερώσουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

Τηλέφωνα: 2284033077 & 6980975820

E-mail: tourismos@sifnos.gr