Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση – στη δια ζώσης τακτική συνεδρίαση -Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (02.10.2020)

1

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24η Συνεδρίαση, τακτική ) στις 2 Οκτωβρίου 2020
Σας προσκαλώ στη δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου στις  2 Οκτωβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ.,  που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» (απόφ. Δ.Σ. 122/2020, Α.Δ.Α.:6ΗΔ5Ω1Τ-67Υ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ – Έκδοση απόφασης με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
 2. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 218/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες Ν. Κυκλάδων – Σύνταξη οριστικής μελέτης λιμενικών έργων», ύστερα από το υπ. αρ. πρωτ. 109539/464/23.09.2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 3. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου Μαρία Ναδάλη)
 5. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου με θητεία έως τις 6.11.2021,  ύστερα από τις παραιτήσεις της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και της κας Άννας Κατσουλάκη  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 9. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από τις παραιτήσεις της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου και της κας Άννας Κατσουλάκη   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 10. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 11. Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 12. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής και αντικειμένων, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 13. Αντικατάσταση μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 14. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 15. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Λεμπέσης)
 16. Έγκριση δαπανών διαμονής των συντηρητών του τέμπλου του Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοπηγής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 17. Λήψη απόφασης για επέκταση ωραρίου καθαρίστριας σχολικών μονάδων (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρυσούλα Ποδότα)
 18. Σχετικά με την αίτηση του κ. Γιτόπουλου Στέργιου για άδεια βελτίωσης αγροτικού δρόμου στη θέση «Μαύρο Βουνί» στην Απολλωνία Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.