Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση -θέματα κατεπείγουσας συνεδρίασης – δια περιφοράς – Δημοτικού συμβουλίου Σίφνου (28.09.2020)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διά περιφοράς  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23η Συνεδρίαση κατεπείγουσα) στις 28 Σεπτεμβρίου 2020
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα ως τις 10:30, σε διά περιφοράς έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 

  • Εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για την απόδοση του ονόματος του αλησμόνητου ευπατρίδη Νικολάου Βερνίκου – Ευγενίδη σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

 
 

                                                    Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ