Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (14.09.2020)

89472878 2480630745599138 2873699168201736192 n

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21 /14.09.2020                                                                                            

                                                         

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Έκδοση απόφασης για υποστήριξη από το Δήμο των εργασιών ανασκαφής στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης του Αγίου Ανδρέα Σίφνου
–  Το ΔΣ κατά πλειοψηφία:
– Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων ομάδας  τεσσάρων ατόμων (ακτοπλοϊκή μετακίνηση, ενοικίαση αυτοκινήτου, διαμονή, διατροφή  και αναλώσιμα), η οποία θα διενεργήσει ανασκαφικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης του Αγίου Ανδρέα από τις 14 έως και  τις 25 Σεπτεμβρίου του 2020,  συνολικού κόστους έως 3.000,00 ευρώ.
 
– Ψηφίζει τη διάθεση έως  3.000,00 ευρώ  σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
153

                                                                                                           
                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 

.