Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 09.09.2020

89472878 2480630745599138 2873699168201736192 n

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η / 09-09-2020

ΘΕΜΑ                                                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1o ΕΚΤΑΚΤΟ Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου, ύστερα από την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός της δημοτικής συμβούλου κας Βασταρδή Μαργαρίτας ως μέλους της   Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος δημοτικής συμβούλου κας Φραγκίσκας Θεολόγου – Βλαχουτσάκου
139
       
1o  
Σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τη λειτουργία του δημοτικού και κοινόχρηστου φωτισμού με τη χρήση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  (εξ αναβολής)
Εξουσιοδοτείται κατά πλειοψηφία η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διερευνητικές ενέργειες σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να ενημερώσει τους δημοτικούς συμβούλους σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ
140
2o Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο δημοτικός  σύμβουλος  κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισε θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής
141
       3o  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  η 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο δημοτικός  σύμβουλος  κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισε θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής
142
       4o Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Β´ τρίμηνο), ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Β´ τρίμηνο), ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
143
5o Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.
Ορίζεται ομόφωνα η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία ως εκπρόσωπος του Δήμου Σίφνου στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. ,με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ.Ζαμπέλη Δημήτριο
   144
6o Έκδοση της επετηρίδας ιστορικής ύλης Σίφνου «ΣΙΦΝΑΪΚΑ» του κ. Σίμου Σιμεωνίδη 
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τη δαπάνη έως 5000,00 ευρώ για τη συνέχιση της έκδοσης της επετηρίδας ιστορικής ύλης Σίφνου «ΣΙΦΝΑΪΚΑ» του κ. Σίμου Σιμεωνίδη, σε βάρος του Κ.Α. 15.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδεσίες» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
   145
7o   Επικαιροποίηση της απόφασης για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση  της με ΑΡΙΘ. 114/2020 απόφασης  του Δ.Σ. για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου. Το  σημείο που αναφέρει ότι “Ο Δήμος καλείται να καλύψει το ποσό που απομένει : τα 4000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ” τροποποιείται ως εξής : “Ο Δήμος καλείται να καλύψει το ποσό των 4.960,00 ευρώ που απομένει”
   146
8o Λήψη απόφασης τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» ως προς τον τύπο μηχανήματος έργου, μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου
Eγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου για τροποποίηση της ενταγμένης πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», ως προς τον τύπο μηχανήματος έργου. Συγκεκριμένα το ΔΣ ζητεί να τροποποιηθεί η  υπ’ αριθ. 60923/31-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΗΒ465ΧΘ7-ΒΡΛ) απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, από Προμήθεια ενός νέου μηχανήματος έργου τύπου Καταβρεχτήρα σε Προμήθεια ενός νέου μηχανήματος έργου τύπου Φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη με τον ίδιο συνολικό προϋπολογισμό στις 154.000,00 €, διότι ο Δήμος έχει ήδη παραλάβει ένα μηχάνημα έργου τύπου καταβρεχτήρα στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Α. ν. Σίφνου και της 6/μηνης δοκιμαστικής του λειτουργίας
   147
9o Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τουριστικό λογότυπο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου
Εγκρίνεται ομόφωνα η επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τουριστικό λογότυπο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου με καταληκτική ημερομηνία την 30η Οκτωβρίου 2020
148
10o Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε διαδικτυακές εκδηλώσεις ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η  συμμετοχή του Δήμου σε δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου: Η  πρώτη με  μουσικά γυρίσματα σε εργαστήρια κεραμικής με τον Πάνο Μπρούσαλη και την Ηλέκτρα Καραλή και η δεύτερη με Χορό (Λυρική σκηνή) και Μουσική (Ντουέτο Τσέλο με βιολί), στον αρχαιολογικό χώρο του Αγ. Ανδρέα με σκοπό την προβολή του χώρου
149
11o Αίτηση της κας Μαρίας Ρεγκούκου σχετικά με το μονοπάτι στις  Σαούρες
Εγκρίνεται ομόφωνα να ανατεθεί η υπόθεση σε νομικό σύμβουλο μέσω της  οικονομικής επιτροπής   και να προβεί η Τεχνική Υπηρεσία σε αυτοψία  και σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο να ενημερώσουν το σώμα
150
12o Αίτηση του κ.Γιτόπουλου Στέργιου για πλακόστρωση υπάρχοντος δρόμου στην περιοχή Μαύρο Βουνί Εξαμπέλων
Αποφασίζεται  ομόφωνα η παραπομπή της  αίτησης του κ.Γιτόπουλου Στέργιου στο Συμβούλιο της Κοινότητας Απολλωνίας το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει
151
13o Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Ξύδη Ιωάννη για τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού (κολώνα και φωτιστικό σώμα) και καθρέπτη κυκλοφορίας στην είσοδο του δρόμου προς το «Χρυσόστομο», ύστερα από την υπ’ αρ. 9/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας 
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση  του κ.Ξύδη Ιωάννη για τοποθέτηση στην είσοδο του δρόμου προς το «Χρυσόστομο»:1ον δημοτικού φωτισμού (κολώνα και φωτιστικό σώμα) με την προϋπόθεση να εξετασθεί το θέμα από τη ΔΕΔΔΗΕ και να μην τοποθετηθεί σε ιδιωτική ιδιοκτησία και 2ον καθρέπτη κυκλοφορίας, ύστερα από την υπ’ αρ. 9/2020  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
152

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
[vc_row][vc_column][vc_btn title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ” link=”url:https%3A%2F%2Fdimos.sifnos.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D2103.pdf|||”][/vc_column][/vc_row]

.