Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (09.09.2020)

DIMOS SIFNOU 20

Σας προσκαλώ στην δια ζώσης  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου στις  9 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ,  που θα πραγματοποιηθεί κατ΄εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μαριάνθη Σίμου» (απόφ. ΔΣ 122/2020 Α.Δ.Α.:6ΗΔ5Ω1Τ-67Υ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 

 1. Σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τη λειτουργία του δημοτικού και κοινόχρηστου φωτισμού με τη χρήση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εξ αναβολής)   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου Μαρία Ναδάλη)
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής  Σίφνου Μαρία Ναδάλη)
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Β´ τρίμηνο), ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ναδάλη Μαρία)
 5. Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)
 6. Έκδοση της επετηρίδας ιστορικής ύλης Σίφνου «ΣΙΦΝΑΪΚΑ» του κ. Σίμου Σιμεωνίδη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)
 7. Επικαιροποίηση της απόφασης για τη συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαδικτυακής δράσης προβολής της Σίφνου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης) 
 8. Λήψη απόφασης τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» ως προς τον τύπο μηχανήματος έργου, μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γεωργούλης)
 9. Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τουριστικό λογότυπο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Γεώργιος Λουκής)
 10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε διαδικτυακές εκδηλώσεις ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Γεώργιος Λουκής)
 11. Αίτηση της κας Μαρίας Ρεγκούκου σχετικά με το μονοπάτι στις Σαούρες (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ζαμπέλης)
 12. Αίτηση του κ.Γιτόπουλου Στέργιου για πλακόστρωση υπάρχοντος δρόμου στην περιοχή Μαύρο Βουνί Εξαμπέλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ζαμπέλης)
 13. Λήψη απόφασης για την αίτηση του κ. Ξύδη Ιωάννη για τοποθέτηση δημοτικού φωτισμού (κολώνα και φωτιστικό σώμα) και καθρέπτη κυκλοφορίας στην είσοδο του δρόμου προς το «Χρυσόστομο», ύστερα από την υπ’ αρ. 9/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου)

                                                                                                  
                                                       Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

.