Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολείων

.jpg

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/Β/07-08-2020), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) και την με αριθ. πρωτ. 3845/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Σίφνου, σήμερα Τετάρτη 26-08-2020, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο Σίφνου. Οι παραπάνω πίνακες έχουν επίσης αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου στη διαδρομή:
https://dimos.sifnos.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%87/.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από αύριο Πέμπτη 27-08-2020 έως και μεθαύριο Παρασκευή 28-08-2020.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sifnos.gr .
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ” link=”url:https%3A%2F%2Fdimos.sifnos.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf|title:%20%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3||”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ” link=”url:https%3A%2F%2Fdimos.sifnos.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf|title:%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3||”][/vc_column][/vc_row]

.