Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Kατάθεση ενδικοφανών αιτήσεων του Δήμου Σίφνου κατά αποφάσεων της ΡΑΕ

Dimos Sifnou Perivallon

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ
Σας γνωρίζουμε ότι σε υλοποίηση της υπ’ αρ. 124/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατατέθηκαν στις 13.07.2020 ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αιτήσεις αναθεώρησης του Δήμου Σίφνου κατά των παρακάτω αποφάσεων της ΡΑΕ:
-κατά της υπ’ αριθμ. 530/2020 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Χερρόνησος – Χώνη» (αρ. πρωτ. αίτησης: I-285246/13.7.2020),
-κατά της υπ’ αριθμ. 531/2020 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,99 MW, στη θέση «Άσπρη Βίγλα – Αντρί» (αρ. πρωτ. αίτησης: I-285247/13.7.2020),
-κατά της υπ’ αρ. 653/2020 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 1,65 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,421 MW, στη θέση «Διαβρούχας – Ερίνα – Βίγλα» (αρ. πρωτ. αίτησης: I-285245/13.7.2020),
-κατά της υπ’ αρ. 716/2020 απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό εγγυημένης ισχύος 0,5 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 MW, στη θέση «Άγιος Συμεών» (αρ. πρωτ. αίτησης: I-285244/13.7.2020).
Οι ανωτέρω ενδικοφανείς προσφυγές κατατέθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, ο οποίος παράλληλα ενήργησε, δίχως επιπλέον αμοιβή, και κατ’ εξουσιοδότηση ιδιοκτητών ακινήτων που θίγονται από τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συνδρομή τους στη διερεύνηση του θέματος, πριν από την εισαγωγή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον πανεπιστημιακό καθηγητή κ. Γιάννη Καούρη, τον κ. Θανάση Κ. Κασιώτη, τον Πρόεδρο κ. Θωμά Γοζαδίνο και όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για το περιβάλλον, καθώς και τον σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας & Πρόεδρο του Συνδέσμου Σιφνίων κ. Αντώνη Γ. Ζαμπέλη.
Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α.: 6ΨΣΞΩ1Τ-6ΕΝ.
Σίφνος, 19.7.2020

.