Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

'Εναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση

  • Αρχική
  • Γραφείο Τύπου
  • 'Εναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση
unnamed file

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
 
ΕΝΑΡΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΟΡΕΙΝΗ»
 
Αγαπητές φίλες,
Αγαπητοί φίλοι,
 
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, ύστερα από συστηματικές προσπάθειες και κατόπιν της επιθεώρησης που διεξήχθη στις 3.6.2020 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 64932/992/26.6.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων η δυνατότητα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 
Η δοκιμαστική λειτουργία θα αρχίσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με ευθύνη του εργολάβου, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.
 
Ο Δήμος μας, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και για την ολοκληρωμένη εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης.
 
Σίφνος, 4.7.2020
 
Φωτογραφία: kaipoutheos

.