Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΣΙΦΝΟΥ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

LIMENIKO TAMEIO ANAKOINOSI

Φίλες & φίλοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 26/2020 απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Απόστολου Διαμαντή, ανατέθηκαν καθήκοντα άμισθων συνεργατών στους:

  • κ. Κωσταντίνο Κασιώτη, δημότη Σίφνου, συνταξιούχο μηχανικό, με πολυετή αυτοδιοικητική εμπειρία, για θέματα που αφορούν στους χώρους αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο λιμένα Καμαρών, 
  • κ. Γεώργιο Κ. Λεμονή, δημότη Σίφνου, συνταξιούχο ηλεκτρολόγο, για θέματα που αφορούν στους χώρους αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον Πλατύ Γιαλό,
  • κ. Γεώργιο Κακάκη, δημότη Σίφνου, ελεύθερο επαγγελματία, για θέματα που αφορούν στους χώρους αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Φάρο.

Οι άμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες θα υποστηρίζουν το έργο του Προέδρου, με σκοπό τη βέλτιστη διοικητική και διαχειριστική απόδοση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στους χώρους αρμοδιότητάς του. Υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσία του Προέδρου, από τον οποίο δέχονται οδηγίες και στον οποίο και μόνον είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν. Θα μπορούν να παρεμβαίνουν στους χώρους αρμοδιότητάς τους, να συμβουλεύουν και να εποπτεύουν το προσωπικό του ΔΛΤ Σίφνου. Τέλος, θα παρέχουν συμβουλές ή γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Πρόεδρο του ΔΛΤ Σίφνου.

Οι ανωτέρω άμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες δε λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση και οι υπηρεσίες τους παρέχονται εθελοντικά.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της (12.6.2020/ Α.Δ.Α.: ΡΥΝΣΟΡΙΦ-ΛΣΡ) και έως τις 6.11.2021, χωρίς οι ορισθέντες να δικαιούνται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.
Σίφνος, 12.6.2020
 

.