Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Dimos Sifnou Ygeia

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με ιατρικό προσωπικό των αναγκών των υγειονομικών σχηματισμών των νησιών μας κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2020. 
Σύμφωνα με την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να μετακινηθούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου να υποβάλουν σχετική αίτηση στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, η ειδικότητα και ο βαθμός, η υπηρεσία προέλευσης, το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να μετακινηθεί.
Στους ιατρούς που θα μετακινηθούν, τα έξοδα μετακίνησης, η εκτός έδρας αποζημίωση και η αμοιβή για τυχόν εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν θα καλυφθούν από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Η διαμονή θα καλυφθεί από το Δήμο Σίφνου.
Σίφνος, 10.06.2020

.