Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

PROSKLISI ENDIAFERONTOS

Η Δήμαρχος Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη της:

την υπ’ αριθ. 222/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020, μετά την από 7/11/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου (Α.Δ.Α.: Ψ38ΖΩ1Τ-ΒΧΧ),

την υπ’ αρ. πρωτ. 241/27.1.2020 παροχή σύμφωνης γνώμης του Ε.Ο.Τ. για το τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020,

την υπ’ αρ. 35/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: ΡΤΓΖΩ1Τ-9ΨΙ) σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας σχεδιασμού τουριστικού λογοτύπου – εικαστικής αποτύπωσης σλόγκαν, μετά την από 20.02.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Σίφνου,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προτάσεις για την εικαστική αποτύπωση του λογοτύπου τουριστικής προβολής της Σίφνου.

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email: tourismos@sifnos.gr ή ταχυδρομικά σε CD στη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου – Απολλωνία – Τ.Κ. 840 03 ΣΙΦΝΟΣ.

Η πρόταση θα υποβληθεί με διαβιβαστικό, υπόδειγμα του οποίου συνοδεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διάρκεια υποβολής προτάσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, δηλαδή έως και τις 18 Ιουνίου 2020.

Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το λογότυπο θα πρέπει:

 Το λογότυπο θα πρέπει:

 1. Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ν. 2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/4.3.1993).
 2. Να είναι αναγνωρίσιμο και να αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόημα της εικόνας.
 3. Το λογότυπο πρέπει να αποτυπώνει το λογοπαίγιο «Gastronomic, Exceptional, Mythical» GEM, με τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον αποδέκτη. Το λογοπαίγνιο αποτυπώνει βασικά χαρακτηριστικά της Σίφνου, με δεδομένο ότι η Σίφνος είναι:

-γαστρονομική μέσα από την τοπική κουζίνα, τις παραδοσιακές συνταγές και τη γαστρονομική της ιστορία (Sifnos Gastronomic),

-σπάνια και ιδιαίτερη μέσα από τη φιλοξενία, την παράδοση, την κουλτούρα, τις τέχνες, την προσωπικότητα των ανθρώπων (Sifnos Exceptional),

-μυθική μέσα από την πλούσια ιστορία της, τη σύνδεση με τη μυθολογία αλλά και τα διαχρονικά εντυπωσιακά αρχαία μνημεία της (Sifnos Mythical).

Sifnos GEM* (Gem*: Κόσμημα, πολύτιμος λίθος, πετράδι) [Το νησί μας έχει χαρακτηριστεί ως «Hiddengem» από τα: UsaToday, theculturetrip.com, secretescapes.com, theguardian.com, Harvard University, Princeton University, Discover Greece, Greeka, καθώς και πολλά άλλα ταξιδιωτικά blogs και ιστοσελίδες μεγάλων touroperators].

Η επιλογή έγινε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: i) Στα Αγγλικά – που μπορεί «να σταθεί» και στις αγορές εκτός των Αγγλόφωνων, ii) Με απλές κατανοητές λέξεις παγκόσμιας εμβέλειας, iii) Με στόχο την περιεκτική αποτύπωση βασικών σημείων του τουριστικού προορισμού «Σίφνος», iv) Με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος μέσα από δοκιμασμένους μηχανισμούς (π.χ. λογοπαίγνια, αρκτικόλεξα, κ.λπ.).

 1. Το λογότυπο πρέπει να αντανακλά χρωματικά και σχεδιαστικά τον προορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά του (όπως φυσικό κάλλος, παραλίες, αρχιτεκτονική, γαστρονομία, αγγειοπλαστική, παραδόσεις, πολιτισμός, ειδικές μορφές τουρισμού κ.ά.), σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, αποδίδοντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα της Σίφνου.
 2. Η τελική επιλογή θα πρέπει να είναι 4χρωμία και να προβλεφθούν μία ή περισσότερες παραλλαγές σε χρωματικούς συνδυασμούς που θα επιτρέπουν τη χρήση του λογοτύπου σε φόντο διαφορετικών αποχρώσεων.
 3. Η τελική επιλογή θα πρέπει να ετοιμαστεί στους κατάλληλους τύπους ανοικτών αρχείων -οpenfiles- (CMYKTIFF, PSD, PDF, JPEG, κ.α.) υψηλής ανάλυσης για χρήση σε πλήθος εφαρμογών, όπως φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, μακέτες, onlinebanners, website, roll-upbanners, πινακίδες, αφίσες, αναμνηστικές τσάντες, αυτοκόλλητα, κ.ά.
 4. Η τελική επιλογή θα πρέπει να ετοιμαστεί και σε μία επιπλέον παραλλαγή που θα εφαρμόζεται και σε επιφάνειες που δε θα είναι εφικτή η αποτύπωση με χρώματα, αλλά μόνο σχεδιαστικά, π.χ. σε πήλινα ποτήρια ή άλλα σκεύη.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, το οποίο σαφώς ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής, και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

Την απόφαση της Επιτροπής θα επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα προωθηθούν προς την Επιτροπή αξιολόγησης με διακριτικό αριθμό και όχι με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει πέραν της μίας πρότασης και μέχρι το συνολικό αριθμό των τριών (3).
 2. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες. Εξαιρούνται μόνον τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης, πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και το προσωπικό του Δήμου Σίφνου, που υπηρετεί σε αυτό σήμερα και έως τη λήξη του διαγωνισμού.
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της πρόσκλησης σε όλα της τα σημεία.
 4. Η συμμετοχή, για να είναι πλήρης, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, να περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και υπογεγραμμένο το διαβιβαστικό που τη συνοδεύει.

ΣΤ. ΕΠΑΘΛΟ – ΒΡΑΒΕΙΟ

Ο Δήμος Σίφνου θα προβεί στην πληρωμή του διαγωνιζομένου του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6474.0005 “Δαπάνες Τουριστικής Προβολής”, που έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, καθώς και στο εγκεκριμένο, από τον ΕΟΤ, ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το 2020.

Ο Δήμος Σίφνου θα κατέχει την αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της επιλεγείσας πρότασης.

Ζ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Σίφνου διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης του διαγωνισμού, στην περίπτωση που δεν κατατεθούν προτάσεις ή εφόσον οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που ορίζονται.

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου: https://dimos.sifnos.gr/

Ο Δήμος Σίφνου διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει όλες τις προτάσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιήσει.

Ο Δήμος Σίφνου θα προωθήσει την επιλεγείσα πρόταση στον Ε.Ο.Τ. για τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο τηλ. 2284033077 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: tourismos@sifnos.gr 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

.