Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συμβουλίου Κοινότητας Αρτεμώνα (04.05.2020)

artemonas

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11-03-2020), σας προσκαλώ την  4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σε τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με εργασίες που έχουν εκτελεστεί, χωρίς άδεια από το Δήμο Σίφνου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τμήμα του μονοπατιού που οδηγεί προς την Ακρόπολη του Αγίου Νικήτα (λόφος “Άντρι” Διαμερίσματος Αρτεμώνα)
  2. Εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα σχετικά με εργασίες που έχουν εκτελεστεί, χωρίς άδεια από το Δήμο Σίφνου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε δημοτικό χώρο κοντά στο κοιμητήριο της Αγίας Άννας (Διαμέρισμα Αρτεμώνα)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα

 Τ Σ Ι Π Η Σ  ΘΩΜΑΣ

.