Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης (δια περιφοράς) Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου (04.05.2020)

Sifnos Limeniko Tameio 0

Μετά την έκδοση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 4η  Μαΐου  2020, ημέρα Δευτέρα  ως τις 12:00 π.μ. , στη διά περιφοράς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Αναμόρφωση (2η ) του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου- Κιμώλου οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σίφνου και ΔΛΤ Σίφνου – Κιμώλου.  
  2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σίφνου και ΔΛΤ Σίφνου – Κιμώλου  για την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο Σίφνου σε χώρους αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου Κιμώλου.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου 

Διαμαντής Απόστολος

.