Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης -μέσω τηλεδιάσκεψης- Οικονομικής Επιτροπής (13/4/2020)

Sifnos Dimos Euro

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 13η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα, στις 14:00, σε τηλεδιάσκεψη, για την έκδοση  απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Ανάκληση της υπ’ αρ. 36/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από το υπ’ αρ. 20562/24.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. εισ.: 1129/31.3.2020), και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” για το οικονομικό έτος 2020, μετά και:

α) την υπ’ αρ. πρωτ. 415/20.3.2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,

β) την υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”.

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.