Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2020)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6 / 13-03-2020

ΘΕΜΑ                                                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου.  Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου. 23
1ο Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 104477_19/21-10-2019 έγγραφο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή και υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 104477_19/21-10-2019 έγγραφο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 24
2ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13/2020  απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, μετά την παραίτηση του κ. Βασίλη Κασιώτη και του κ. Γιάννη Αντάρτη, τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Κέντρου, προταθέντων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13/2020  απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”. Ορίζονται νέα μέλη η κα Καράβη Μαργαρίτα ως  τακτικό και η  κα Ατσόνιου Αικατερίνη του Ιωάννη ως αναπληρωματικό, σε αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών  του κ.Κασιώτη Βασίλη και του κ.Αντάρτη Ιωάννη αντίστοιχα.  25
      3ο Σχετικά με τη μετονομασία του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου σε Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”
Εγκρίνεται ομόφωνα η μετονομασία του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου σε Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” και Επικαιροποιείται η με αρ. 147/2011 απόφασή του Δ.Σ.  για να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, σύμφωνα και με την από  7.03.2020 συνεδρίαση  του ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου. 
26
     4ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση άχρηστων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. στ) του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σίφνου  Εγκρίνεται ομόφωνα η απομάκρυνση άχρηστων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 2 (παρ. στ) του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σίφνου, αφού προηγουμένως επιλεχθεί η αδειοδοτημένη εταιρεία που θα αναλάβει την απόσυρσή τους. 27
5ο Ίδρυση Ανωτέρας Σχολής Γαστρονομίας Σίφνου: Εξουσιοδότηση προσώπων για τη διερεύνηση της διαδικασίας  Εγκρίνεται ομόφωνα η εξουσιοδότηση τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από: 1.τον καταξιωμένο Σιφνιό μάγειρα κ. Κώστα Βασάλο,  2.τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Θεοδώρου, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου», 3.τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Γεροντή, για να διερευνήσει την δυνατότητα  ίδρυσης Ανωτέρας Σχολής Γαστρονομίας Σίφνου.  Η  επιτροπή θα ενημερώνει για την πορεία των εργασιών το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδίδει τις αποφάσεις που απαιτούνται.  28
6ο Έκδοση απόφασης για τη συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Σύνδεσμο Σιφνίων για την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων  επαγγελματικού προσανατολισμού Εγκρίνεται ομόφωνα η συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Σύνδεσμο Σιφνίων για την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων  επαγγελματικού προσανατολισμού στη Σίφνο. Τα έξοδα διαμονής της ομάδας των επιστημονικών συνεργατών, θα καλύπτονται από το Δήμο Σίφνου και τα έξοδα μετακίνησης  τους από το Σύνδεσμο Σιφνίων.  29
7ο Ορισμός μελών του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς    Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός δύο μελών του Δ.Σ. στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς : οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Ποδότα Χρυσούλα και κα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα. 30
8ο Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων  και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών    Εγκρίνονται ομόφωνα : 1.H υποβολή πρότασης με τίτλο “ Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων  και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου”, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 2 H αποδοχή κάλυψης του ποσού (20% του οριστικού προϋπολογισμού) από ιδίους πόρους του Δήμου για ολοκλήρωση της πρότασης, 3. Η μελέτη με τίτλο “ Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων  και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου”, που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 4.Η εξουσιοδότηση του κ.Παλαιού Ζαννή, Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης, 5.Η εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ναδάλη Μαρίας, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, 6.Η αποδοχή των όρων της υπ. αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 31
9ο Τοποθέτηση σημαντήρων σε λουτρικές εγκαταστάσεις, μετά το υπ’ αρ.πρωτ. 2131.16/204/2020 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση σημαντήρων σε λουτρικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στο Βαθύ και στο Αποκοφτό (Χρυσοπηγή). Οι σημαντήρες είναι προσφορά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου Κιμώλου το οποίο θα κάνει και την τοποθέτησή τους.  32
10ο Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο έργο Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA. 33
11ο Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής  του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020  Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής  του Κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020. 34
12ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας σχεδιασμού τουριστικού λογοτύπου – εικαστικής αποτύπωσης σλόγκαν, μετά την από 20.02.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης και Προβολής  της Σίφνου Εγκρίνεται ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού δημιουργίας σχεδιασμού του τουριστικού μας λογοτύπου που θα απευθύνεται σε γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες. Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται έως το ποσό των 5.000€, σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0005 “Δαπάνες Τουριστικής Προβολής” (που έχει προβλεφθεί μέσα στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ, ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το Ο.Ε. 2020). 35
13ο Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων Εγκρίνεται ομόφωνα η λογιστική βεβαιωτικών καταλόγων για το έτος 2019 και συγκεκριμένα από 13/12/2019 έως 31/12/2019 ως εξής :Το συνολικό ποσό για τακτοποίηση ανέρχεται σε δέκα επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€ 17.040,17).Το παραπάνω ποσό,  αφορά  ακυρωτικές βεβαιωτικές χρεώσεις που έχουν γίνει βάσει  του νόμου 4611/2019 (Ρύθμιση Οφειλών). 36
14ο Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 73,36 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018Α΄και 2019Α Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 37
15ο Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού ποσού 231,80 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και αποχέτευσης   Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 38
16ο Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 104,78 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω διπλής χρέωσής του Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 39
17ο Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 140,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και νεκροταφείου λόγω διπλοεγγραφής Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 40
18o Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 355,14 ευρώ και μεταφορά ποσού 373,04 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 41
19o Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 1757,68 ευρώ από βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης Το θέμα θα συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 42
20ο Διορθώσεις σε βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης Εγκρίνονται ομόφωνα οι διορθώσεις σε βεβαιωτικό κατάλογο αποχέτευσης. 43
21ο Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων Τελών Παρεπιδημούντων ετών 2010, 2013 και 2014. Διόρθωση χρέωσης κυβικών σε βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018 Β΄Αρτεμώνα Εγκρίνεται ομόφωνα η διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων Τελών Παρεπιδημούντων ετών 2010, 2013, 2014 και η διόρθωση χρέωσης κυβικών σε βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης 2018 Β΄Αρτεμώνα. 44
22ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνολικής αξίας 246,02 ευρώ Εγκρίνεται ομόφωνα η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνολικής αξίας 246,02 ευρώ. 45
23ο Σχετικά με το αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου για μελέτη υπογειοποίησης καλωδίων και φωτιστικών σωμάτων από την παραλία της Φασολούς έως το μοναστήρι του Σταυρού του Φάρου (ΔΕΗ-ΟΤΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας Δεν εγκρίνεται το αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου για μελέτη υπογειοποίησης καλωδίων και φωτιστικών σωμάτων από την παραλία της Φασολούς έως το μοναστήρι του Σταυρού του  Φάρου (ΔΕΗ-ΟΤΕ), διότι ο φερόμενος ως δρόμος βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα σε ιδιωτική ιδιοκτησία σύμφωνα και με την υπ.αριθμ. 5/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. 46
24ο Σχετικά με την αίτηση του κ.Κων/νου Φορτσάρη για τοποθέτηση δύο καθρεπτών στο οδικό δίκτυο Απολλωνίας-Βαθύ, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας   Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ.Κων/νου Φορτσάρη για τοποθέτηση δύο καθρεπτών στο οδικό δίκτυο Απολλωνίας-Βαθύ, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 1/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. 47
25ο Σχετικά με την αίτηση του κ.Χρήστου Αγιουτάντη για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε. υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ, έξω από την οικία του στη θέση Κουρτσούδι, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας  Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ.Χρήστου Αγιουτάντη για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολώνα της ΔΕΗ, έξω από την οικία του στη θέση Κουρτσούδι, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 3/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. 48
26o Σχετικά με την αίτηση ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων στη θέση Ανεμορδίλι (Μούγκρος) για χορήγηση άδειας διέλευσης αγροτικού μηχανήματος,  ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας   Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων στη θέση Ανεμορδίλι (Μούγκρος) για χορήγηση άδειας διέλευσης αγροτικού μηχανήματος, σύμφωνα  με την υπ΄αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας και τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον κ.Ζαμπέλη Δημήτριο.  49
27o Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας για οριοθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ της Απολλωνίας      Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας για οριοθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ της Απολλωνίας.  50

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.