Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση σύστασης Προσωρινής Υποστηρικτικής Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης

Pronoia Dimos Sifnou

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, συστήθηκε στο Δήμο μας προσωρινή υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με Προϊστάμενο τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Ζαμπέλη του Ιωάννη (τηλ. 6980975514).

Σκοπός της δομής είναι η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν,

β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους,

γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α),

δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης β),

ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους,

στ) λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περιπτώσεων α) και β),

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω Κ.Ε.Π.,

η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Συγκεκριμένα, η τηλεφωνική γραμμή που θα χρησιμοποιείται με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των παραπάνω κατηγοριών, είναι το 2284031234 , η αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.sifnou@kep.gov.gr καθώς και η φόρμα αιτημάτων της ιστοσελίδας στου Δήμου μας εδώ.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών των παραπάνω κατηγοριών, για όσο καιρό διαρκέσουν τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, θα γίνεται από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Σίφνου, χωρίς να απαιτείται εγγραφή σε αυτό και αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την υπεύθυνη του προγράμματος.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.