Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου

Dimos Sports

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 205/2019)

ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδας εργασίας για αθλητικές διοργανώσεις Σίφνου

Η Δήμαρχος Σίφνου,

 Έχοντας υπόψη:

  1. την παρ. 1, περιπτ. θ, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010),
  2. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η συνιστώμενη ομάδα εργασίας θα εκτελεί το έργο της εθελοντικά και χωρίς αποζημίωση,

Αποφασίζουμε

Συνιστούμε ομάδα εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων της Σίφνου, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Σίφνου, αποτελούμενη από τους: 

  1. Αλέξανδρο Αργύρη, συνδιοργανωτή του κολυμβητικού και δρομικού αθλητικού γεγονότος με την επωνυμία  Atromitos Race,
  2. Καλτσίδη – Θεοδωράτου Χριστίνα, συνδιοργανώτρια των αγώνων με την επωνυμία Sifnos Run, 
  3. Κόμη Γιώργο, συνδιοργανωτή του ορεινού αγώνα με την  επωνυμία Sifnos Trail Race,
  4. Λάμπου Έλενα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής,  
  5. Λεμπέση Σπύρο, καθηγητή φυσικής αγωγής,
  6. Μπελιό Ντίνο, δημότη Σίφνου, 
  7. Χουζούρη Γιάννη, Πρόεδρο του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου. 

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίζεται η κα Έλενα Λάμπου. 

Έργο της ομάδας εργασίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τη διοργάνωση και την προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων της Σίφνου, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Σίφνου. 

Η παραπάνω ομάδα εργασίας θα εκτελεί το έργο της εθελοντικά, χωρίς οι ορισθέντες να δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Θα συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της. Για τη λειτουργία της είναι δυνατόν να αποφασίζει την κατανομή των εργασιών ανάμεσα στα μέλη της, να ζητά τη συνδρομή των Υπηρεσιών του Δήμου, να συνεργάζεται ανά περίπτωση με τους Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους καθώς και με τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους.

Οι εισηγήσεις/προτάσεις της παραπάνω ομάδας εργασίας θα απευθύνονται στη Δήμαρχο Σίφνου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.