Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (20.12.2019)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 / 20-12-2019

ΘΕΜΑ                                                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ Σχετικά με την υλοποίηση της εργολαβίας Καθαριότητας. Εγκρίνεται ομόφωνα να επιβληθεί το πρόστιμο των χιλίων ευρώ (1.000,00) στον εργολάβο καθαριότητας λόγω αθέτησης όρους της σύμβασης, που έχει υπογράψει με το Δήμο. 267
1ο Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αύξηση του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020. 268
2ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}.   Εγκρίνεται ομόφωνα να παραμείνουν σταθερά τα τέλη χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων και λοιπών δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2020, εκτός των τελών κοινόχρηστων-δημοτικών χώρων, τα οποία θα ανέλθουν στα δέκα οκτώ (18,00) ευρώ ανά τετραγωνικό και αποφασίζεται να διαγραφεί το τέλος χρήσης σαν προθήκη καταστήματος. 269
3ο Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου {εξ αναβολής}.  Αναβολή της συζήτησης του θέματος. 270
4ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου.   271
5ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. 272
6ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Α΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. 273
7ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 28/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Β΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από την υπ’ αρ. 28/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. 274
8ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. 275
9ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου μας για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου μας για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, για τα έτη 2020-2023. 276
10ο Λήψη απόφασης σχετικά με την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης αναγκών συντήρησης τοιχογραφιών των Ιερών Ναών Άγιου Σώζοντος, Αγίου Αθανάσιου, Ταξιαρχών, Υψώσεως  Τιμίου Σταυρού, Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Ιερού ναού Χριστού (Άγιον Μανδήλιον), Παναγίας Ουρανοφόρας, Αγίου Αντωνίου και Αγίας Παρασκευής, Ταξιαρχών Πέρα Γειτονιάς, Αγίου Αρτεμίου, Παναγίας Μπαρού και Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τον όρο του υπ’ αρ. 5634/5.3.2010 συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής Βρύσεως και του Δήμου Σίφνου.   Εγκρίνεται ομόφωνα η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης αναγκών συντήρησης τοιχογραφιών των Ιερών Ναών Άγιου Σώζοντος, Αγίου Αθανάσιου, Ταξιαρχών, Υψώσεως  Τιμίου Σταυρού, Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Ιερού ναού Χριστού (Άγιον Μανδήλιον), Παναγίας Ουρανοφόρας, Αγίου Αντωνίου και Αγίας Παρασκευής, Ταξιαρχών Πέρα Γειτονιάς, Αγίου Αρτεμίου, Παναγίας Μπαρού και Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τον όρο του υπ’ αρ. 5634/5.3.2010 συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής Βρύσεως και του Δήμου Σίφνου.   277
11ο Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη μετάβαση και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ενός ερπυστριοφόρου προωθητή και ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού, που παρελήφθησαν στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σίφνου”. Εγκρίνεται ομόφωνα η εξουσιοδότηση του Υπαλλήλου του Δήμου κ. Κάραβου Σωκράτη, για τη μετάβαση και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ενός ερπυστριοφόρου προωθητή και ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς νερού, που παρελήφθησαν στο πλαίσιο του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σίφνου”. 278
12ο Σχετικά με την πρόταση για διαγωνισμό στοίχου των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου Σίφνου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού.  Εγκρίνεται ομόφωνα ο διαγωνισμός στοίχου των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου Σίφνου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού.  279
13ο Διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου. Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα σύναψηςπρογραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αντικατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων  του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου. 280
14ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020. Ορίστηκε ομόφωνα, μετά από κλήρωση, επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020 με τα ακόλουθα μέλη: ΤΑΚΤΙΚΑ: Δημοτική Σύμβουλος κα Ατσόνιου Ευαγγελία, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διαμαντής Απόστολος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος , Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος. Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η  δημοτική υπάλληλος κα Χρύσου Φλώρα. 281
15ο Αίτηση κ. Παναγιώτη Δημητρακοπούλου για αποδοχή παραχώρησης λωρίδας γης από οικόπεδο ιδιοκτησίας του στη θέση “Δροσερό”. Εγκρίνεται ομόφωνα: 1.η αποδοχή παραχώρησης λωρίδας γης από οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Δημητρακόπουλου στη θέση “Δροσερό”, 2.Εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος κα Ναδάλη Μαρία  να υπογράψει τις συμβολαιογραφικές πράξεις και 3. Ορίζεται υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος για τον έλεγχο της υλοποίησης αυτών που προκύπτουν από τις συμβολαιογραφικές πράξεις. 282
16ο Λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων.   Εγκρίνεται ομόφωνα η λογιστική τακτοποίηση βεβαιωτικών καταλόγων.   283
17ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαυρογιάννη Στυλιανού. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαυρογιάννη Στυλιανού. 284
18o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Καλογήρου Ουρανίας. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Καλογήρου Ουρανίας. 285
19o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Παυλίδη Παύλου. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Παυλίδη Παύλου. 286
20ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Σαρρή Παναγιώτας.   Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Σαρρή Παναγιώτας.   287
21ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Δημητριάδη Δημήτριου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Δημητριάδη Δημήτριου. 288
22ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μάνεση Επαμεινώνδα.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μάνεση Επαμεινώνδα.  289
23ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Δεπάστα Μαρίας.   Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Δεπάστα Μαρίας.   290
24ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Ποδότα Γεώργιου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Ποδότα Γεώργιου.  291
25ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Προυνιά Γεώργιου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Προυνιά Γεώργιου.  292
26o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Παπαπαύλου Γεώργιου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Παπαπαύλου Γεώργιου. 293
27o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Παπά Μιχαήλ-Άγγελου.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Παπά Μιχαήλ-Άγγελου.  294
28o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ.Κουμάκη Φώτη.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κουμάκη Φώτη.  295
29o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Άγα Αγάπης.  Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της  κας Άγα Αγάπης.  296

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.