Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (13.12.2019)

Πρόσκληση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13 / 17-12-2019

ΘΕΜΑ                                                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εγκρίνεται ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και λογαριασμού όψεως στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη δέσμευση ότι δεν θα μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου. Η όποια μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 228
1ο Διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ.Νικηφόρου Βερνίκου στο Κάστρο (από αναβολή). Εγκρίνεται κατάπλειοψηφία η διακοπή λειτουργίας και ησφράγιση του καταστήματοςυγειονομικού ενδιαφέροντοςτου κ.Νικηφόρου Βερνίκου στο Κάστρο. 229
2ο Καθορισμός των συντελεστών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα να παραμείνουν σταθερά τα τέλη Ύδρευσης & Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2020. 230
3ο Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Αναβολή της συζήτησης του θέματος. 231
4ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών (χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων) και λοιπών δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2020, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Αναβολή της συζήτησης του θέματος. 232
5ο Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, την εισήγηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα και τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου. Αναβολή της συζήτησης του θέματος. 233
6ο Έκδοση απόφασης για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση κωδικών που αφορούν σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ύστερα από την υπ’ αρ. 47/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019. 234
7ο Έκδοση απόφασης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019 για την υλοποίηση του προγράμματος WiFi4EU, ύστερα από την υπ’ αρ.50/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου. Εγκρίνεται ομόφωνα η 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019. 235
8ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό δράσεων που σχετίζονται με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αρ. 51/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Εγκρίνεται ομόφωνα ο προγραμματισμός δράσεων που σχετίζονται με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου. 236
9ο Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ –ΕΥΓΕΝΙΔΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ –ΕΥΓΕΝΙΔΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 237
10ο Σχετικά με την επίσκεψη των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στη Σίφνο. Εγκρίνεται ομόφωνα η προσφορά αναμνηστικών πήλινων δώρων από το Δήμο στους 40 ιατρούς  που θα επισκεφθούν το νησί μας, προσφορά του αγγειοπλάστη κ. Αντωνίου Ζ. Καλογήρου στην μνήμη του πατέρα του Ζαννή Καλογήρου και του Ιερέα Νικολάου Χρυσίνη Παπα Τσάγκα. 238
11ο Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Εγκρίνεται ομόφωνα η διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 239
12ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση μετακίνησης ενός ατόμου στο Μιλάνο για τις ανάγκες της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΒΙΤ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 222/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η μετακίνηση ενόςατόμου στο Μιλάνο για τις ανάγκες της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΒΙΤ. 240
13ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Δήμο Monflanquin της Γαλλίας για την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο Δήμων. Εγκρίνεται ομόφωνα ηεπίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Δήμο Monflanquin της Γαλλίας για την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο Δήμων. 241
14ο Έγκριση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και ορισμός υπευθύνου για την εφαρμογή του. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του Δήμου και ορίζεται υπεύθυνος για την εφαρμογή του ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος. 242
15ο Υποβολή αιτήματος από το Δήμο Σίφνου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί από την Αλατσαριά στα Βρουλίδια. Εγκρίνεται ομόφωνα η Υποβολή αιτήματος από το Δήμο Σίφνου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί από την Αλατσαριά στα Βρουλίδια. 243
16ο Σχετικά με το έγγραφο της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων περί καθιέρωσης επιδόματος στέγασης –σίτισης προς όλους τους εκπαιδευτικούς του νησιού και διάθεσης ακινήτων του Δήμου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ποδότα Χρυσούλα και το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ραφελέτο Ιωάννη να διερευνήσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης επιδόματος στέγασης – σίτισης προς όλους τους εκπαιδευτικούς του νησιού και διάθεσης ακινήτων του Δήμου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους. 244
17ο Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση της κας Ατσώνιου Γεωργίας για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (πίσω από το κάμπινγκ του κ. Μάκη Κορακή), ύστερα από την υπ’ αρ. 8/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση της κας Ατσώνιου Γεωργίας για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (πίσω από το κάμπινγκ του κ.Μάκη Κορακή). 245
18o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση κ. Αντώνη Καλόγηρου για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (δίπλα στο εργοστάσιο της αφαλάτωσης), ύστερα από την υπ’ αρ. 12/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση κ. Αντώνη Καλόγηρου για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος σε υπάρχουσα κολόνα της Δ.Ε.Η. στις Καμάρες (δίπλα στο εργοστάσιο της αφαλάτωσης). 246
19o Έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση κ. Νικόλαου Λουκιανού για καθαρισμό του μονοπατιού που οδηγεί από την Αγία Ειρήνη στο Φάρο, ύστερα από την υπ’ αρ. 10/2019 γνωμοδότησητου Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση κ. Νικόλαου Λουκιανού για καθαρισμό του μονοπατιού που οδηγεί από την Αγία Ειρήνη στο Φάρο. 247
20ο Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του οικισμού της Χερρονήσου για επικοινωνίες με νέες τεχνολογίες (Οπτική Ίνα), μετά την υπ’ αρ. 3/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Το δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Τσίπη Θωμά και το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λεμπέση Εμμανουήλ, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (επιστολή προς ΟΤΕ) και να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης του οικισμού της Χερρονήσου για επικοινωνίες με νέες τεχνολογίες (Οπτική Ίνα).   248
21ο Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για παραχώρηση χρήσης μιας (-1-) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα για πολιτιστικές δράσεις, μετά την υπ’ αρ. 4/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση χρήσης μιας (-1-) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα για πολιτιστικές δράσεις. 249
22ο Έκδοση απόφασης σχετικά με τη λειτουργία ή μη μισθωμένου χώρου για τις ανάγκες του οικισμού της Χερρονήσου, μετά τις υπ’ αρ. 6/2019 και 7/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Εγκρίνεται ομόφωνα η συνέχιση της  λειτουργία του ήδη μισθωμένου χώρου (parking) με την προϋπόθεση να στρωθεί γαρμπίλι και αποφασίζεται να βρεθεί και δεύτερος χώρος parking για τις ανάγκες του οικισμού της Χερρονήσου. 250
23ο Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης. Εγκρίνεται ομόφωνα: 1. η μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες των οικισμών, 2. η αποστολή εγγράφου προς την αρχαιολογία, για το ποια ακίνητα στον οικισμό του Κάστρου μπορούν  να χρησιμοποιηθούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης, 3. η συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία αποτελείται από τους: Αντιδήμαρχο κ. Ζαμπέλη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο κ. Φραντζή Αντώνιο και Μηχανικό του Δήμου κ.Παλαιό Ζαννή. 251
24ο Σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Θωμά Τσίπη για παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα στην οικογένεια του αείμνηστου Τρούλλου Αντωνίου, μετά την υπ’ αρ. 9/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα. Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα στην οικογένεια του αείμνηστου Τρούλλου Αντωνίου. 252
25ο Σχετικά με την αίτηση του κ. Χρυσόγελου Ιωάννη του Κων/νου για μίσθωση δημοτικού χώρου στου «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 12/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η μη μίσθωση δημοτικού χώρου στου «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, στον κ.Χρυσόγελο Ιωάννη του Κων/νου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. 253
26o Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, που αφορά στο χώρο του «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, μετά την υπ’ αρ. 13/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα. Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου και αποφασίζεται ο συγκεκριμένος    χώρος στου «Δραγάτση» στον Αρτεμώνα, του οποίου η χρήση έχει ήδη παραχωρηθεί  στο Σωματείο Αγγειοπλαστών Σίφνου, να παραχωρηθεί πλέον από κοινού και εξ αδιαιρέτου στο Σωματείο Αγγειοπλαστών Σίφνου και στη ΔΗΚΕΣ για την ανάδειξη και προβολή του Μουσείου Σύγχρονης Κεραμικής Τέχνης στη Σίφνο. 254
27o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Λεμπέση Αλκιβιάδη. Εγκρίνεται ομόφωνα  το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Λεμπέση Αλκιβιάδη. 255
28o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κασιώτη Εμμανουήλ. Αποφασίζεται ομόφωνα  η μη έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κασιώτη Εμμανουήλ. 256
29o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με τηναίτηση – ένσταση της κας Φασόλη Ουρανίας. Εγρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Φασόλη Ουρανίας. 257
30o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαστροκυριάκου Απόστολου. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Μαστροκυριάκου Απόστολου. 258
31ο Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συρίγου Πασχαλιάς. Αποφασίζεται ομόφωνα η μη έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συρίγου Πασχαλιάς. 259
32o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κορακή Ιάκωβου. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Κορακή Ιάκωβου. 260
33o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Μενεγάκη Μαργαρίτας. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Μενεγάκη Μαργαρίτας. 261
34o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Τριανταφύλλου Καίτης. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Τριανταφύλλου Καίτης. 262
35 o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συνοδινού Παρασκευής. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Συνοδινού Παρασκευής. 263
36 o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Θεολόγου Μιχαήλ. Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Θεολόγου Μιχαήλ. 264
37 o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Σαρρή Αντώνιου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση του κ. Σαρρή Αντώνιου. 265
38 o Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Παπουτσόγλου Έλλης. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Δήμου Σίφνου σχετικά με την αίτηση – ένσταση της κας Παπουτσόγλου Έλλης. 266

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.