Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22.11.2019)

.jpg

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου», μετά την υπ’ αρ. 178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: 6ΒΡΔΩ1Τ-2Α5)
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019 για την υλοποίηση του προγράμματος WiFi4EU
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προγραμματισμό δράσεων που σχετίζονται με θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου
  4. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης “Αρχιτεκτονική  μελέτη, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και μελέτη ΚΕΝΑΚ του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου”,ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 155548/3784/14.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  5. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου”,ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 155553/3785/14.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  6. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης
    “Στατική μελέτη, μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και τευχών δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου”,ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 155559/3786/14.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  7. Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκπόνησης της μελέτης “Τοπογραφική μελέτη του έργου:  Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα Σίφνου”,ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. 155564/3787/14.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και τη σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

.