Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου (07.11.2019)

Touristiki Epitrop 111019f

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΙΦΝΟΣ 08-11-2019

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1ο Ενημέρωση σχετικά με αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Τουριστικής Επιτροπής από το Σωματείο «Οι φίλοι του Κάστρου της Σίφνου»
Εγκρίθηκε ομόφωνα η αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής που εκπροσωπούσε το Σωματείο «Οι φίλοι του Κάστρου  της Σίφνου» με την κα Γεωργία Γεωργούλη, βάσει σχετικού εγγράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
2ο Ενημέρωση από την κα Άννα Γραικού για θέματα που άπτονται ενδιαφέροντος της Επιτροπής Τουρισμού
Η κα Άννα Γραικού ενημέρωσε τα μέλη της  Επιτροπής σχετικά με την συντήρηση και τις ενέργειες δράσεων για την ανάδειξη των μονοπατιών του νησιού μας που είχαν στόχο την προώθηση του περιπατητικού τουρισμού, για την υπάρχουσα κατάσταση τους, καθώς και για την ανάγκη καθαρισμού και (ανοίγματος) νέων διαδρομών που δεν χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
3ο Ενημέρωση από παλαιά μέλη της Τουριστικής Επιτροπής για τους τρόπους επιλογής δράσεων προηγούμενων ετήσιων τουριστικών προγραμμάτων
Οι κ. Θεόδωρος Πολενάκης (Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών & Εμπόρων της Σίφνου) και κα Μόσχα Διαρεμέ (Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Σίφνου) όντας μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης από το 2011, ενημέρωσαν τα μέλη για τους τρόπους επιλογής δράσεων της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των προηγούμενων θητειών τους.
4ο Λήψη απόφασης για την επιλογή προσφοράς εκτύπωσης του τουριστικού εντύπου της Σίφνου στην Ιταλική γλώσσα
Μεταξύ των προσφορών που είχαν αποσταλεί από τις εταιρείες εκτύπωσης, OneTeam ΑΕ, KSD Business Solutions και  Mantopoulos: Creative Digital Agency, κρίθηκε ως πιο συμφέρουσα και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής  η προσφορά της εταιρείας Mantopoulos: Creative Digital Agency.
5ο Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020
 Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου ενέκρινε κατά πλειοψηφία από  τις προταθείσες δράσεις τουριστικής προβολής για το Ο.Ε. 2020 τις επιλογές των εκθέσεων, ομόφωνα τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος και γνωμοδότησε να συμπεριληφθεί το πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής για το 2020  στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου του νέου έτους.

Σημείωση: Το σύνολο της συνεδρίασης είναι καταγεγραμμένο σε μαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στον Δήμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ

.