Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας (07.10.2019)

Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας στις 7 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψης απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας: α) καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στην Απολλωνία, β) τοποθέτηση μικρού κάδου απορριμμάτων στο Στενό της Απολλωνίας, γ) μετακίνηση μικρού κάδου απορριμμάτων, έξω από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Απολλωνία, δ) πρόγραμμα καθαρισμού δημόσιων αποχωρητηρίων, δ) τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης στη θέση “Αρχοντού”
  2. Αφαίρεση από το οδόστρωμα φθαρμένων κώνων που έχουν τοποθετηθεί για την απαγόρευση της στάθμευσης – Αντικατάστασή τους με νέους, όπου απαιτείται
  3. Σχετικά με την από 13.09.2019 αίτηση κας Ανδριάννας Βασάλου για τοποθέτηση σήματος του Κ.Ο.Κ. για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στα Εξάμπελα
  4. Καταγραφή και απαίτηση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου στο Συμβούλιο της Κοινότητας Απολλωνίας, ύστερα από πρόταση του κ. Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη, συμβούλου της Κοινότητας Απολλωνίας
  5. Σχετικά με την αποκατάσταση των πινακίδων σήμανσης σε οδούς αρμοδιότητας της Κοινότητας Απολλωνίας, ύστερα από πρόταση του κ. Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη, συμβούλου της Κοινότητας Απολλωνίας

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

.