Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (30.09.2019)

Πίνακας θεμάτων (αποφάσεις) της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (30.09.2019)

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ

1ο

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου.

Εγκρίνεται ομόφωνα ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου.

157

2ο

Ορισμός Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021.

Ορίστηκε ομόφωνα το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 ως εξής:

1.Πρόεδρος: Διαμαντής Απόστολος, 2. Αντιπρόεδρος: Καλόγηρος Ανδρέας με αναπληρωτή του τον Κασιώτη Αθανάσιο και μέλη: Λεμπέση Ειρήνη με αναπληρώτρια την Κατσουλάκη Μαριάννα, Λιμενοσταθμάρχης –Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Σίφνου με αναπληρωτή του τον Λιμενοσταθμάρχη Κιμώλου, Βεντούρης Κωνσταντίνος με τον αναπληρωτή του, Μουράτου Χρυσάνθη με τον αναπληρωτή της, Βεντούρης Ιωάννης με τον αναπληρωτή του, Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα με αναπληρωτή τον Ραφελέτο Ιωάννη, Πολενάκης Θεόδωρος με αναπληρωτή το Μουσουρέλη Εμμανουήλ.

158

3ο

Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021.

Ορίστηκε ομόφωνα το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 ως εξής:

1.Πρόεδρος: Θεοδώρου Γεώργιος, 2. Αντιπρόεδρος: Κορακής Αντώνιος με αναπληρωτή τον Τσίπη Θωμά και μέλη: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια την Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα, Γεωργούλη Φρ. Γεωργία με αναπληρώτρια την Βεντούρη Ευθυμία, Κασιώτης Βασίλειος με αναπληρωτή τον Αντάρτη Ιωάννη, Σπίθα Φιλίππα με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Γεωργία, Φασόλη-Μαγκανάρη Εμμανουέλα με αναπληρωτή τον Κεκλίκογλου Ιωάννη.

159

4ο

Ορισμός Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021.

Ορίστηκε ομόφωνα το Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 ως εξής:

1.Πρόεδρος: Ατσόνιου Ευαγγελία , 2. Αντιπρόεδρος: Κόμη Μαρία με αναπληρώτρια τη Λάμπου Έλενα και μέλη: Συνοδινός Θαλής με αναπληρωτή το Λεμπέση Εμμανουήλ, Μπελιός Νικόλαος με αναπληρωτή τον Κόμη Ιωάννη, Φιλιππίδου Βαρβάρα με αναπληρώτρια τη Βαλέντζα Ευγενία, Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια τη Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα, Πολενάκης Θεόδωρος με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Καλλιόπη.

160

5ο

Ορισμός Δ.Σ. της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021.

Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 ως εξής:

Ραφελέτου-Κοντού Αικατερίνη με αναπληρώτρια τη Βασταρδή Μαργαρίτα, Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια την Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα, Βαλέντζα Ευγενία με αναπληρώτρια τη Γεωργαρή Αποστολία, Γοζαδίνος Θωμάς με αναπληρωτή το Μενεγάκη Λεωνίδα, Κατσουλάκη Άννα με αναπληρωτή τον Μπελιό Νικόλαο, Μπεκές Χαράλαμπος με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη, Καλογήρου Μαρία με αναπληρωτή τον Κορακή Απ. Γεώργιο. Ο πρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ της εταιρείας.

161

6ο

Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο ως εξής:

1.Πρόεδρος: Λεμπέσης Εμμανουήλ, 2. Αντιπρόεδρος: Γεωργαρή Αποστολία και μέλη: Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Απολλωνίας, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα, Κατσουλάκη Άννα με αναπληρωτή τον Μπελιό Νικόλαο, Ατσόνιου Ι. Αικατερίνη με αναπληρώτρια τη Ναρλή Α. Μαρία, Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια τη Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα.

162

7ο

Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο ως εξής:

1.Πρόεδρος: Ποδότα Χρυσούλα, 2. Αντιπρόεδρος: Κατσουλάκης Θωμάς και μέλη: Αλευράς Γρηγόριος, Μπεκές Χαράλαμπος με αναπληρωτή το Ζαχαράκη Παναγιώτη, Μπεκέ Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Χρύσου Ειρήνη, Καράβου Μαργαρίτα με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Ι. Αικατερίνη (της Κλεονίκης), Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρώτρια τη Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα.

163

8ο

Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σίφνου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Εκλέχθηκε ομόφωνα ο Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργούλης Κ. Γεώργιος.

164

9ο

Ορισμός διοικούσας επιτροπής του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ».

Ορίστηκε ομόφωνα η διοικούσα επιτροπή του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ» ως εξής:

Πρόεδρος: Χουζούρης Ιωάννης και μέλη: Χρύσος Μ. Γεώργιος και Φράγκος Μάκης.

165

10ο

Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021.

Ορίστηκε κατά πλειοψηφία ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021,ως εξής:

1.Πρόεδρος: Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Γεωργούλη Κ. Γεώργιο και μέλη: Ζαμπέλης Δημήτριος με αναπληρωτή το Φρατζή Αντώνιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Σίφνου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι» με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Σίφνου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «η Μερόπη» με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Πλατύ Γυαλού «Η Πρόοδος» με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Φάρου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Σωματείου «Το Βαθύ της Σίφνου» με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Σωματείου του Κάστρου με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο.

166

11ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρο 4), για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021.

Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρο 4), για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021 ωε εξής:

1.Παπαγγελέτος Ιωάννης, 2. Πατριάρχης Ιωάννης, 3.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος.

167

12ο

Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρ.20 ΓΚΛ (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά το υπ’ αρ. 2131.4/1276/23.09.2019 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου.

Ορίστηκε ομόφωνα μέλος της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρ.20 ΓΚΛ (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά το υπ’ αρ. 2131.4/1276/23.09.2019 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου, ο Διαμαντής Απόστολος με αναπληρωτή τον Καλόγηρο Ανδρέα.

168

13ο

Πρόσκληση του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG-VA Ελλάδα Κύπρος» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Μετάλλων τόποι – Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG-VA Ελλάδα Κύπρος» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Μετάλλων τόποι – Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο».

169

14ο

Επανυποβολή της πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η επανυποβολή της πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα.

170

15ο

Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη στο ΠΠΙ Σίφνου κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη στο ΠΠΙ Σίφνου κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

171

16ο

Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στα σεμινάρια – ομιλίες για εκπαιδευτικούς και γονείς που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος κατοίκων Άνω Πεταλιού «Άη Αντύπφας» .

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στα σεμινάρια – ομιλίες για εκπαιδευτικούς και γονείς που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος κατοίκων Άνω Πεταλιού «Άη Αντύπφας» .

172

17ο

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης των δικτύων αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η μετακίνηση εκτός έδρας και η καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης των δικτύων αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου.

173

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ