Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (30.09.2019)

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 2. Ορισμός Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 3. Ορισμός Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου» για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 4. Ορισμός Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 5. Ορισμός Δ.Σ. της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6.11.2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσίνης Νικόλαος)
 6. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 7. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για τη νέα δημοτική περίοδο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 8. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σίφνου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 9. Ορισμός διοικούσας επιτροπής του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ.Λουκής Γεώργιος)
 10. Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Ζαμπέλης Δημήτριος)
 11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρο 4), για την περίοδο από την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας έως τις 6 Νοεμβρίου 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Κ. Γεώργιος)
 12. Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 του αρ.20 ΓΚΛ (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά το υπ’ αρ. 2131.4/1276/23.09.2019 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 13. Πρόσκληση του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα συνεργασίας «INTERREG-VA Ελλάδα Κύπρος» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Μετάλλων τόποι – Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 14. Επανυποβολή της πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020) για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)
 15. Ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της CARDIOEXPRESS για την τηλεϊατρική κάλυψη στο ΠΠΙ Σίφνου κατοίκων και επισκεπτών του νησιού (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Ποδότα Χρυσούλα)
 16. Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στα σεμινάρια – ομιλίες για εκπαιδευτικούς και γονείς που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος κατοίκων Άνω Πεταλιού «Άη Αντύπφας» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Ποδότα Χρυσούλα)
 17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης των δικτύων αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ