ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

(ΠΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Κ.ΛΠ.)

Σας ενημερώσουμε ότι η εναπόθεση και η συλλογή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται δυο φορές την εβδομάδα (ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), από σημεία που ορίζει ο Δήμος ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ.

Πριν να εναποθέσουμε τα ογκώδη, ενημερώνουμε τηλεφωνικά για τα παλιά έπιπλα, στρώματα κ.λπ. τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Φραντζή Αντώνιο (6977905581).

 Για τις ηλεκτρικές συσκευές και για τα μεταλλικά αντικείμενα ενημερώνουμε τον  κ. Σταυριανό Συμεών (6936676601).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για τη μεταφορά μεγάλου όγκου αντικειμένων, π.χ. ογκώδη που προέρχονται από ανακαινίσεις ή μπάζα, σε αδειοδοτημένους χώρους ανακύκλωσης είναι ο πολίτης.