Τουριστική Επιτροπή

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου

Η Τουριστική Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

Η Τουριστική Επιτροπή απαρτίζεται από 13 τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Συμβούλιο – Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος: Ναδάλη Μαρία – Δήμαρχος

Αντιπρόεδρος: Καράβη Χρυσοπηγή – Δημοτική Σύμβουλος

Μέλος: Θεόδωρος Πολενάκης – Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών & Εμπόρων Σίφνου

Μέλος: Μόσχα Διαρεμέ – Πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Μέλος: Κοσμή Αντωνιο – Α’ Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου

Μέλος: Αποστολίδης Ιωάννης – Πρόεδρος Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου

Μέλος: Ατσόνιου Γεωργία – Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Σίφνου

Μέλος: Καργιού Κλεονίκη – Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»

Μέλος: Νικόλαο Ποδενέ – Πρόεδρος Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η Μερόπη»

Μέλος: Τραντάς Νικόλαος – Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατύ Γιαλού Σίφνου «Η Πρόοδος»

Μέλος: Λουκής Γεώργιος – Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου Σίφνου «Ο Φάρος»

Μέλος: Σανάκης Ιωάννης – Πρόεδρος Εξωραϊστικού Σωματείου «Το Βαθύ της Σίφνου»

Μέλος: Χαρδούβαλη Όπη – Πρόεδρος Εξωραϊστικού Σωματείου Κάστρου Σίφνου

Συμβούλιο – Αναπληρωματικά Μέλη

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Σίφνου

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Ατσόνιου Άννα – Δημοτική Σύμβουλος

Αναπληρωματικό Μέλος: Κάραβος Αντώνιος – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών & Εμπόρων Σίφνου

Αναπληρωματικό Μέλος: Βενάκης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Αναπληρωματικό Μέλος: Αντάρτης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου

Αναπληρωματικό Μέλος: Καλογήρου Κ. Αντώνιος – Αντιπρόεδρος Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου

Αναπληρωματικό Μέλος: Γεωργούλης Ευάγγελος – Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Σίφνου

Αναπληρωματικό Μέλος: Ραφελέτου Αικατερίνη – Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»

Αναπληρωματικό Μέλος: Κορακής Α. Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών «Η Μερόπη»

Αναπληρωματικό Μέλος: Προυνιά Ειρήνη – Γραμματέας Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατύ Γιαλού Σίφνου «Η Πρόοδος»

Αναπληρωματικό Μέλος: Γιαννόπουλος Νικόλαος – Αντιπρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Φάρου Σίφνου «Ο Φάρος»

Αναπληρωματικό Μέλος: Μαναβίδης Αντ. Σοφοκλής – Αντιπρόεδρος Εξωραϊστικού Σωματείου «Το Βαθύ της Σίφνου»

Αναπληρωματικό Μέλος: Γεωργούλη Γεωργία – Μέλος Εξωραϊστικού Σωματείου Κάστρου Σίφνου

Η θητεία της Τουριστική Επιτροπής ορίζεται έως τις 06-11-2021