Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους

Η σύνθεση του Συμβουλίου

Πρόεδρος: Λεμπέσης Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Γεωργαρή Αποστολία

Μέλος: Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Απολλωνίας

Μέλος: Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα

Μέλος: Ζαχαράκης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Μπελιό Νικόλαο

Μέλος: Ατσόνιου Ι. Αικατερίνη με αναπληρώτρια τη Ναρλή Α. Μαρία

Μέλος: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρωτή τον Πολενάκη Θεόδωρο

Ο πρόεδρος

Λεμπέσης Εμμανουήλ – Τηλέφωνο: 6972 607313