Αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι με ευγενική πρωτοβουλία της κας Μαρίας Παππού – Βερνίκου – Ευγενίδη ιδρύθηκε εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ – ΕΥΓΕΝΙΔΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μέλη της εταιρείας είναι:

-η κα Μαρία Παππού – Βερνίκου – Ευγενίδη,

-ο κ. Βίκτωρας Μαυρογιάννης, εκπρόσωπος – διαχειριστής, 

-η κα Αικατερίνη Μαυρογιάννη,

-ο κ. Ιωάννης Γεροντής,

-ο Δήμος Σίφνου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο (η συμμετοχή του Δήμου στην εταιρεία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 237/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, Α.Δ.Α.: 6ΙΚΔΩ1Τ-0Μ2). 

Οι σκοποί της εταιρίας είναι αποκλειστικά πολιτιστικοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί και βασίζονται στην από κοινού συνεργασία της τόσο με κρατικούς και δημόσιους φορείς, όσο και με μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (σε καμία περίπτωση οι σκοποί δεν  είναι κερδοσκοπικοί).

Ειδικότερα, οι στόχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ – ΒΕΡΝΙΚΟΥ – ΕΥΓΕΝΙΔΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν ως πεδίο εφαρμογής το νησί της Σίφνου και συνδέονται με:

  • την υλοποίηση έργων και εργασιών με κοινωφελή σκοπό και χαρακτήρα,
  • τη συντήρηση ιερών ναών,
  • τη συντήρηση, επισκευή και κατασκευή παιδικών σταθμών, παιδικών χαρών, παιδότοπων, ιατρικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
  • την κάλυψη λειτουργικών δαπανών παιδικών σταθμών, παιδικών χαρών, παιδότοπων, ιατρικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
  • την κάλυψη λειτουργικών αναγκών πολιτιστικών και επιστημονικών συλλόγων και κοινωφελών ιδρυμάτων,
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων και δράσεων αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, πάντοτε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζει η εταιρεία.

Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα των συνδημοτών μας, νιώθουμε την ηθική ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια για άλλη μια φορά την απεριόριστη εκτίμηση και το σεβασμό μας προς την κα Μαρία Παππού – Βερνίκου – Ευγενίδη για την πολύτιμη αρωγή της σε έργα κοινής ωφέλειας για το νησί της Σίφνου!  

Σίφνος, 15.2.2020