Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αρτεμώνα, στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση κ. Ατσόνιου Μιχαήλ για χορήγηση άδειας διέλευσης αγωγού νερού στην περιοχή Τρουλάκι
  2. Αίτηση κας Μιχαλίτση Αρχοντούλας για αυθαίρετες ενέργειες στη Χερρόνησο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
ΤΣΙΠΗΣ ΘΩΜΑΣ