Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 24η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020 & υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο (από αναβολή)
  • Έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ. – στοχοθεσία) του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020 & υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο (από αναβολή)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-Ο.Ε._24.1.2020