Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εκ νέου υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2020

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων – Μισθοδοσίας)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη