Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε τηλεδιάσκεψη για συνεδρίαση του Δ.Σ. της
ΔΗ.Κ.Ε.Σ., την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.,
σχετικά με το παρακάτω θέμα:

1. Ισολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.Σ, οικ. έτους 2020

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Ατσόνιου