Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλώ σε τηλεδιάσκεψη για συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ., την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 14:30 μ.μ.,  σχετικά με το παρακάτω θέμα:

 

  1. Αναμόρφωση 2/2021 προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Σ
  2. Διοργάνωση προβολής περιβαλλοντικών ταινιών.

 

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ατσόνιου