Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλώ σε τηλεδιάσκεψη για συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ., την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 14:30 μ.μ.,  σχετικά με το παρακάτω θέμα:

 

  1. Πρόσληψη ενός οδηγού λεωφορείου Δ.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (τέσσερις μήνες) σύμφωνα με την Σ.Ο.Χ. 2/2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Σ., αριθ. πρωτ. 105/19-07-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ατσόνιου