Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 6 Ιουλίου  2021, ημέρα   Τρίτη  στις 10:00π.μ., σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέσπιση μέτρων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης νερού, λόγω παρατεταμένης ξηρασίας –λειψυδρίας   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης) 

 

 

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

                                                      ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ