Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση στα Γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

1.-  Έγκριση Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου” για το οικονομικό έτος 2020.

2.- Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου ” Μαριάνθη Σίμου” οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιώργος Νίκου Θεοδώρου

Προσκληση-Συνεδρίασης-Πολιτιστικού-Κέντρου-Σίφνου-210220